‍‍
  آسوبان گزارش می دهد/ روزگار لرستان در یک سال اخیر(2)؛
  کودکانِ چشم انتظار

  هنوز مردم شهرستان کوهدشت، با دل سپردن به دشت ها و کوه‌ها، در هیاهوی محرومیت های دیرینه شان گم می‌شوند.

  آسوبان گزارش می دهد/ روزگار دمار روستاییان در غربی ترین منطقه ی استان لرستان؛
  برزخِ آبادی

  بیشتر مناطق روستایی شهرستان کوهدشت در بافت های فرسوده و زیر صفر محرومیت، در آرزوهای محال، چشم به راه آبادانی هستند.

  آسوبان گزارش می دهد/ مروری بر رویدادهای سال 95 در شهرستان کوهدشت(2)؛
  خساراتِ سیاهِ سیلاب

  بازخوانی پرونده ی سیلاب 95 در شهرستان کوهدشت نشان می دهد که این سیلاب، خسارت زیادی به ابنیه‌های روستایی، تأسیسات مخابراتی، مزارع کشاورزی، راه‌های مواصلاتی و اموال مردم وارد کرد.