‍‍
    آسوبان گزارش می دهد/ تداوم رکود واحدهای صنعتی؛
    تولید ورشکستگی در صنعت لرستان

    تولیدکنندگان شهرک صنعتی کوهدشت معتقد هستند این شهرک فاقد زیرساخت های صنعتی بوده و بیشتر واحدها تعطیل شده اند؛ اما مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان، از امکانات زیربنایی در شهرک صنعتی کوهدشت خبر داده بود.