‍‍
جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۳    عبارت مورد جستجو: دعانویس

دعانویسی که طلاق را به پول می خرد(1)

وارد خانه که می شوی؛ فضا سنگین است. صندلی ای روبروی در نشسته است و پیرمردی روبروی صندلی. موهای سپیدش به تو می گوید که سن و سالی دارد. ورق هایی کوچک را روی میزش قرار داده است. 

كد خبر : ۳۱۱۸   تاريخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۰۵


امامزاده ای در دل کوه/ درب گنبد، حلقه به گوشِ کرامت آقاست

میان صحن مرکزی حرم، پیرمردی نحیف در حال سلام دادن است. او نمی تواند راه برود و دو جوان برای راه رفتن به او کمک می کنند.

كد خبر : ۳۴۲۹   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۰۲


ققنوس های بی تولد/ آرزوهای سوخته ای که آواز نمی خواند

آرزوهای سوخته ی دختران لرستان در پس آسیب های اجتماعی به یادگار می ماند و آن ها را به ققنوس هایی تبدیل می کند که بعد از مرگ خود هیچ زندگی و زایشی دوباره را فریاد نخواهد کشید.

كد خبر : ۵۵۴۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۰۵