‍‍
جستجوي خبر :
کلمه: از تاريخ: تا تاریخ:
سرویس: تعدادنتايج درصفحه:

   تعداد نتايج: ۱    عبارت مورد جستجو: رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان

مشارکت بخش خصوصی فرصت مناسبی برای تمکیل پروژه های عمرانی استان است

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان لرستان بیان کرد: دولت راه کار نجات پروژه های نیمه تمام و جلوگیری از بلا استفاده مانده سرمایه گذاریهای انجام شده را تنها بخش خصوصی میداند و واگذاری پروژه های نیمه تمام و جدید به بخش خصوصی یک الزام است که ناگزیر باید انجام شود.

كد خبر : ۶۷۷۴   تاريخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۴