نسخه تلکس آسوبان
:: تولید ورشکستگی در صنعت لرستان پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۰

تولیدکنندگان شهرک صنعتی کوهدشت معتقد هستند این شهرک فاقد زیرساخت های صنعتی بوده و بیشتر واحدها تعطیل شده اند؛ اما مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی لرستان، از امکانات زیربنایی در شهرک صنعتی کوهدشت خبر داده بود.


:: نخستین تور کتاب کودک در لرستان پنجشنبه ۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۰۰

هشتمین تور سراسری کتاب کودک در بخش کونانی از توابع شهرستان کوهدشت در استان لرستان به ایستگاه نخستین می رسد.